Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Από το desktop στο κινητό


Πάρτε το desktop στο... κινητό σας και πείτε αντίο στο notebook
Πόσες φορές έτυχε να είστε µακριά από το γραφείο, και χρειάστηκε να συνδεθείτε µε τον υπολογιστή σας για κάποια δουλειά; Όσοι βρίσκονται αρκετές ώρες της ηµέρας µακριά από τον υπολογιστή τους λόγω εργασίας, ή όσοι απλώς θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όπου και αν βρίσκονται, συνήθως αναγκάζονται να παίρνουν µαζί τους το laptop, το netbook, ή κάποια άλλη συσκευή. Μια εναλλακτική πρόταση που θα σας προσφέρει αποµακρυσµένη πρόσβαση µε το desktop σας µέσω SSH [Secure Shell] είναι τοMipdSSH [Δωρεάν, www.xk72.com/midpssh]. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι το µόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο µέσω Wi-Fi3G ή GPRS.
Η διαδικασία που θα περιγράψουµε προϋποθέτει ότι το σύστηµά σας έχει ρυθµιστεί σωστά, ώστε να επιτρέπει σε αυτό εξωτερικές συνδέσεις τύπου SSH.

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ

Ανεξάρτητα από τον τύπο και το µοντέλο του κινητού τηλεφώνου που διαθέτετε, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρµογές Java, τότε το MipdSSH θα σας λύσει τα χέρια. Η εν λόγω εφαρµογή αποτελεί έναν client για SSH και Telnet, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν Java MIDP 1.0/2.0 [J2ME], δηλαδή σχεδόν σε όλα τα σύγχρονα κινητά. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος και κάντε κλικ στην έκδοση 1.7.3 [Latest Development Release]. Στη σελίδα που θα εµφανιστεί, επιλέξτε για αποθήκευση το αρχείο τύπου jarmidpssh-full.jar, κάτω από το πεδίο MIDP 2.0 της ενότητας Full Build [Telnet, SSH1, SSH2]. Το πιθανότερο είναι η έκδοση 1.7.3 γιαMIDP 2.0 να δουλέψει σε όλες τις συσκευές χωρίς κάποιο πρόβληµα, αλλά σε περίπτωση που αντιµετωπίσετε αδυναµία εκτέλεσης ή σύνδεσης της εφαρµογής, τότε προτιµήστε την έκδοση για συσκευές µε MIDP 1.0, δηλαδή το αρχείο midpssh-midp1-full.jar. Αφού αντιγράψετε την εφαρµογή στη συσκευή σας, προβείτε στην εγκατάστασή της σε όποιον φάκελο εσείς επιθυµείτε [σε µερικές συσκευές για να γίνει η εγκατάσταση, ενδεχοµένως να χρειαστεί να τοποθετήσετε στον ίδιο κατάλογο µε το αρχείο jar και το αντίστοιχο αρχείο jad που βρήκατε στην ιστοσελίδα].
Ανοίγοντας το MidpSSH, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές στην αρχική οθόνη [εικ. 1]. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στις πιο σηµαντικές από αυτές. Επιλέξτε διαδοχικά Settings SSH. Στην καρτέλα που εµφανίζεται, αλλάξτε την τιµή του πεδίου Prefer από SSH1 σε SSH2, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί το αρκετά πιο βελτιωµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στο πεδίο Session Key Size µπορείτε να αφήσετε την τιµή ως έχει στο 512, αλλά εάν πετυχαίνετε συνδέσεις στο Διαδίκτυο µε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης, συνιστάται να τη µεταβάλλετε στην τιµή 1024. Η καρτέλα σας θα πρέπει να είναι παρόµοια µε αυτή της εικόνας 2. Πατήστε, τέλος, το πλήκτροBack, όπου θα εµφανιστεί το µήνυµα "Generating keys,please wait", και θα επιστρέψετε στο µενού Settings. Από εκεί, επιλέξτε την οµάδα Fonts, και στην τιµή του πεδίου Font Size, µια τιµή που ταιριάζει καλύτερα στην ανάλυση της οθόνης του κινητού σας. Εµείς για το µοντέλο της συσκευής µας, ένα Nokia 5530 XM, µετά από δοκιµές επιλέξαµε την τιµή LCD 8x16 [εικ. 3]. Κατόπιν, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Back για να µεταβείτε στην αρχική οθόνη [εικ. 1].
Στη συνέχεια, επιλέξτε το µενού Sessions, και κάνοντας κλικ στο αριστερό πλήκτρο Επιλογές, διαλέξτε το New. Στην καρτέλα που θα εµφανιστεί, µε την ονοµασία New Session, συµπληρώνουµε τα εξής πεδία: Alias [ένα τυχαίο όνοµα που σας βοηθά να ξεχωρίζετε το κάθε session από τα υπόλοιπα], Host [η διεύθυνση στο Διαδίκτυο µε την οποία θέλετε να συνδεθείτε], Username [το όνοµα χρήστη] και Password [ο κωδικός σας]. Το πεδίο Type το αφήνετε στην τιµή SSH, εφόσον η σύνδεση που επιθυµείτε είναι του συγκεκριµένου τύπου. Είναι σηµαντικό εδώ να αναφέρουµε ότι εάν ρυθµίσατε το σύστηµα στον υπολογιστή σας να δέχεται συνδέσεις SSH ή Telnet σε διαφορετικό port από τα port 22[standard SS Hport] και port 23 [standard Telnet port], θα χρειαστεί αυτό να το δηλώσετε στο πεδίο Host µε άνω και κάτω τελεία αµέσως µετά τη διεύθυνση, π.χ. mydomain.com:8080. Η οθόνη σας πλέον θα πρέπει να µοιάζει µε αυτή της εικόνας 4.  Πατήστε OK, και στην καρτέλα Sessions θα έχει εµφανιστεί µια καταχώριση µε την τιµή του Alias που δώσατε πιο πριν. Κάντε κλικ σε αυτήν και, εφόσον είστε συνδεδεµένοι µε το Διαδίκτυο, θα συνδεθείτε στο αποµακρυσµένο σύστηµα.
Μόλις συνδεθείτε, η οθόνη του τηλεφώνου σας θα απεικονίζει πλέον το terminal του συστήµατος που έχετε συνδεθεί. Με το πλήκτρο της οθόνης Επιλογές, µπορείτε τώρα να στείλετε οποιαδήποτε εντολή στον υπολογιστή σας, σαν να είσαστε µπροστά στο πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στο Επιλογές > Input, εισάγετε µια εντολή και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές > Enter για να στείλετε την εντολή στο host ακολουθούµενη από Enter, ή Επιλογές >Type, για να στείλετε µόνο την εντολή. Έτσι, θα µεταφερθείτε στην οθόνη του terminal για να δείτε άµεσα τα δεδοµένα της απάντησης που σας έστειλε ο υπολογιστής [εικ. 5]. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να χειριστείτε αποτελεσµατικά οποιοδήποτε σύστηµα και να εκτελέσετε τις λειτουργίες που επιθυµείτε, και όλα αυτά από το κινητό σας 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στο µενού Macros, που βρίσκεται στην αρχική οθόνη τού προγράµµατος, υπάρχει επιπρόσθετα η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις εντολές που χρησιµοποιείτε πιο συχνά στο terminal, ώστε κάθε φορά που τις χρειάζεστε, να είναι έτοιµες. Αφού εισέλθετε στο µενού, θα παρατηρήσετε ότι στην οθόνη υπάρχει ήδη µια καταχώριση µε το όνοµα Untitled Set. Αυτή, όπως και κάθε άλλη καταχώριση σε αυτό το µενού, δηλώνει µια οµάδα [ένα σετ] macro εντολών, το οποίο µπορεί να φέρει οποιοδήποτε όνοµα σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τις εντολές σας. Εµείς το µετονοµάσαµε σε Main Set [εικ. 6].Επιλέξτε την καταχώριση που ορίσατε, κάντε κλικ στο Επιλογές > New για να εµφανιστεί η καρτέλα New Macro, και δώστε ένα όνοµα για την εντολή στο πεδίο Name. Κάντε κλικ στο πεδίο Value και εισάγετε την εντολή που σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε στο terminal, όπως και στην εικόνα 7. Πατήστε OK, και έπειτα πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Back για να µεταβείτε στην αρχική οθόνη.
Για να χρησιµοποιήσετε µια εντολή macro, όταν είστε συνδεδεµένοι µε κάποιο host, απλώς κάντε κλικ στο Επιλογές >Macros, επιλέξτε την οµάδα της εντολής, και στη συνέχεια το όνοµα της εντολής µε το οποίο την αποθηκεύσατε. Έτσι, κερδίζετε σηµαντικά σε χρόνο αλλά και στο χειρισµό των εντολών που εσείς επιθυµείτε.

TIP & TRICKS

Για την αποµακρυσµένη σύνδεση µε κάποιο σύστηµα, το MidpSSH χρησιµοποιεί ως προεπιλογή το VT320 terminal. Για λόγους συµβατότητας µε όλα τα συστήµατα, από το µενού Settings Network, µπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή στο πεδίοTerminal Type, και να το ορίσετε ως xterm ή vt100.

ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ

Μερικά προγράµµατα σε κάποιο host µπορεί να απαιτούν την άµεση ανάδραση του πληκτρολογίου ενός χρήστη, δηλαδή να εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες µε την πίεση κάθε ξεχωριστού πλήκτρου. Για να επιτύχετε σωστή λειτουργικότητα µε το MidpSSH σε µια τέτοια περίπτωση, όπως είναι η κεντρική οθόνη του προγράµµατος lynx, εισάγετε –όταν χρειαστεί– το χαρακτήρα που επιθυµείτε και επιλέξτε για αποστολή τη µορφή του τύπου Type αντί για αυτή του τύπου Enter.

pc magazine


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τη γνώμη σας...