Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Βαγγέλης Παπαθανασίου - Μυθωδία


Mια ιδέα από τους στίχους της Μυθωδίας .... 

(ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ) 
ΔΙ--Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ--Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε---ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 

(ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ) 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε---ΛΑ 
ΔΙ-Α Ε--ΛΑ 

ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ (ΕΛΑ) 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 


Δ-ΙΑ Ε-ΡΩ-ΤΑ 
ΔΙΑ ΣΥ Ε-ΛΑ 
ΔΙΑ ΣΥ ΘΕ ΜΟΥ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ 
ΕΣΩ ΕΣΥ 
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕ 

ΖΕΥ ΣΥ ΘΕ-ΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΘΕ-ΟΣ 
ΔΙ-Α ΘΕΕ ΔΙ-Α ΘΕΕ 
ΔΕΩΜΕΝ ΣΕ 
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ 


MOVEMENT II 
Ω Ω ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ 
Ω Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΕΙ 
ΗΜΕΤΕΡΕ ΗΜΕΤΕΡΕ ΕΝ ΖΕΥ 
Α-ΜΕ-ΜΠΤΕ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΘΕΕ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΕΥ ΖΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΕΕΕΕ 
EΕΕΕΕΛ-ΛHN 
ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ 
Ω ΔΙΑ ΕΝ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ 
Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΕΙ 
ΟΔΕΥΕΤΑΙ 
ΕΝ EN 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΘΕΕ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΔΕΩΜΕΝ ΣΟΙ 
HNIOTE ΟΔΕΥΕΤΑΙ 
ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΚΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ 
ΕΝ Ω ΔΙΑ EN ΘΕΕ 
ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ 
Ω ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ 
ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ 
Ω Ω 
Ω ΔΙΑ ΕΝ ΕΚΑΜΝΕ ΕΚΑΜΝΕ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ Σ'ΕΚΑΜΝΕ ΕΚΑΜΝΕ 
HNIOTE ΟΔΕΥΕΤΑΙ 
ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ 
ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ 
ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ 
ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ 
Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ 'ΔΩ 
ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ 
ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ 
ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΕ 
ΗΡΘΕ ΕΔΩΩΩ 
ΠΟΟΟΤΕΕΕ ΘΑΑΑΑ 'ΡΘΕΙΙΙΙ ΕΔΩ 

ΠΟΤΕ ΘΑ 'ΡΘΕΙ 
ΠΟΤΕ ΘΑ 'ΡΘΕΙ ΕΔΩ 
ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΠΛΗΝ 
ΗΜΕΤΕΡΕ 
ΕΥ ΖΕΥ 
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΕΥ ΖΗΝ 
ΑΠΕΡΑΝΤΕ 
Ω ΘΕΕ 
ΖΗΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τη γνώμη σας...