Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενημερωτικό άρθρο

τού Γιώργου Π., Γεωπόνου M.D.

Στό παρακάτω κείμενο θά επιχειρήσω νά αποδείξω ότι τά λεγόμενα περί ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης τού πλανήτη καί τά περί τής συμβολής τού CO2 στήν αλλαγή τού κλίματος, όχι μόνον είναι επιστημονικώς αναπόδεικτα, αλλά ότι υπάρχει ένα πλήθος ιστορικών, λογικών καί...... 
επιστημονικών δεδομένων, πού αποδεικνύουν τό αντίθετο. Όσοι θέλουν νά διαβάσουν τό κείμενο προσεκτικά, καλό θά ήταν νά τό εκτυπώσουν.

Α) ΤΟ ΜΟΝΟ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σχετικά μέ τά οικολογικά ζητήματα, τό μοναδικό σημείο, στό οποίο εσκεμμένα καθοδηγείται καί επικεντρώνεται η προσοχή τών πολιτών, είναι η «κλιματική αλλαγή» (όπως μετωνόμασαν τήν παλαιώτερη ορολογία «υπερθέρμανση»). Φορέας τής, κατά τήν άποψή μου, ψευδούς επιχειρηματολογίας περί τής υπερθέρμανσης, είναι τό πολιτικό όργανο τού ΟΗΕ, ονόματι Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), καί προωθητικά όργανά του οι δημοσιογράφοι & ΜΜΕ «παπαγαλάκια».

Ουδείς σχεδόν θέτει τά ζητήματα τών φυσικών πόρων, τής χημικής ρύπανσης, τών πυρηνικών, τής συστηματικής καταστροφής τών δασών τού Αμαζονίου καί τής Αφρικής, πού έχει στόχο τήν ανάπτυξη τών πολυεθνικών τροφίμων καί πρώτων υλών, παρά μόνο γιά τήν κλιματική αλλαγή. Ο στόχος; Προφανής καί ορατός: Πράσινες μπίζινες (πού μόνο οικολογικές δέν είναι) καί πράσινοι φόροι. Ένα κατατοπιστικό ντοκυμανταίρ γιά τό θέμα τής «υπερθέρμανσης» είναι τό παρακάτω:

Μού είναι σαφές ότι προσπαθούν απεγνωσμένα νά ποδηγετήσουν τήν ανθρωπότητα μέ ψέμματα (ὅπως ἡ 11η Σεπτεμβρίου, ἡ τρομοκρατία, οι ασθένειες, καί εσχάτως η κινδυνολογία γιά τό κλίμα).

Β) Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ

Πρίν αρχίσουμε νά εκθέτουμε τά επιχειρήματα πού καταρρίπτουν τήν υπόθεση τής «ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής», ας εστιάσουμε στόν τρόπο πού λειτουργεί η σημερινή επιστήμη. Τό κλειδί στήν επιστήμη σήμερα είναι η χρηματοδότηση. Όπως, στόν κόσμο τής δημοσιογραφίας, ο αρχισυντάκτης ορίζει: «χτυπάμε τόν Γιωργάκη» ή «υποστηρίζουμε τόν Γιωργάκη», [σημ. πού εν μιά νυκτί έγινε «Γιώργος»], αναλόγως τών συμφερόντων τού εκδότη, έτσι καί στόν κόσμο τής επιστήμης η έρευνα στρέφεται εκεί πού θέλουν τά αφεντικά-χρηματοδότες.

Ας μήν βαυκαλιζόμαστε ότι ζούμε στήν εποχή τού Αριστοτέλη ή τού Γαλιλαίου. Τό ντοκυμανταίρ πού πρότεινα ανωτέρω αναφέρεται σέ μία νέα γεννιά επιστημόνων, οι οποίοι πολύ λίγο ενδιαφέρονται γιά τήν Αλήθεια. Άλλωστε πρέπει νά καταλάβουμε ότι σήμερα ο επιστήμονας «δέν επίσταται», υπό τήν έννοια ότι αποδέχεται αυτά πού τού λένε οι δάσκαλοί του, τά οποία ποτέ δέν τού τά απέδειξαν: Παραδείγματος χάριν, ως γεωπόνο μέ έμαθαν ότι τά υβρίδια είναι πολύ καλά. Εάν πράγματι είναι έτσι ή εάν έχουν «παρενέργειες», δέν τό ερεύνησα. Τού οδοντιάτρου τού έμαθαν ότι η φθορίωση τών δοντιών είναι καλή. Δέν τού τό απέδειξαν όμως, κ.ο.κ. Μού είναι σαφές ότι σήμερα η έρευνα στήν επιστήμη (ιδίως η εφαρμοσμένη) καθοδηγείται από συμφέροντα. Υπ’ αυτήν τήν έννοια ο κλάδος τής κλιματολογίας έχει μπεί στήν υπηρεσία τής πολιτικής σκοπιμότητας.

Γ) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
1) ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Θά προσπαθήσω νά εκθέσω τά επιχειρήματα πού μέ έπεισαν σχετικά μέ τήν κλιματική αλλαγή. Λέω κλιματική αλλαγή διότι δέν γνωρίζω πλέον άν θά οδηγηθούμε σέ πολύ ψυχρή περίοδο ή σέ θερμότερη. Τό κομβικό σημείο είναι ότι η ανθρωπότητα σέ ιστορικούς χρόνους έχει γνωρίσει πολύ θερμότερες καί πολύ ψυχρότερες περιόδους, χωρίς νά έχη καταστραφή! Τρείς αποδείξεις περί αυτού:

α) Η Γροινλανδία (Green-land) ανακαλύφθηκε περί τό 1000 μ.Χ καί όπως αποδεικνύει τό όνομα πού τής έδωσαν, ήταν (στό νοτιώτερο τμήμα της) μία «πράσινη χώρα» μέ λειβάδια καί θάμνους (διάφορα είδη berries) όπως τά αγριοστάφυλα.

β) Στήν Αγγλία υπάρχουν μνήμες από καλλιέργεια τού αμπελιού σέ πολύ θερμότερες εποχές (ονομασίες οδών, περιοχών κτλ). Σήμερα δέν μπορεί νά ευδοκιμήσει τό αμπέλι εκεί, λόγω τού ψύχους.

γ) Υπήρξαν ἐπίσης καί πολύ ψυχρότερες ιστορικές περίοδοι από τήν σημερινή: Στήν Αγγλία ο Τάμεσης εμφανίζεται παλαιώτερα παγωμένος τούς χειμώνες καί γίνονταν παγοδρομίες κτλ. (στοιχεῖα από ζωγραφικούς πίνακες καί ιστορικές αφηγήσεις).

Τά προηγούμενα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι, παρά τίς πολύ θερμότερες περιόδους τού μεσαίωνα, καμμία Βενετία δέν πνίγηκε, καί καμμία Κάτω Χώρα δέν πλημμύρησε από τό λιώσιμο τών πάγων. Μέ τά παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύεται ότι στό «φαινόμενο τής υπερθέρμανσης» (έστω καί αν χάριν τής οικονομίας τής συζήτησης, δεχθούμε ότι συμβαίνει, καί ότι μάλιστα είναι ανθρωπογενές) ὅπως τὸ παρουσιάζουν, υπάρχει υπερβολή, καί αποτελεί αφορμή γιά διασπορά φόβου καί καταστροφολογικών προβλέψεων γιά τό μέλλον τής ανθρωπότητας.

2) ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Αφού όμως ησυχάσαμε καί είδαμε ότι δέν θά καταστραφούμε από μία υποτιθέμενη υπερθέρμανση, καί συνεπώς λιώσιμο τών πάγων, ας δούμε πώς έχουν τά πράγματα: Μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τού ‘80 καί ίσως αρκετά αργότερα, (ὅμως από τό 1987 καί μετά, η ενημέρωσή μου περί αυτών τών ζητημάτων ήταν «δημοσιογραφική», άρα αφερέγγυα όπως αποδείχθηκε), οι κλιματολόγοι καί οι επιστήμονες οικολόγοι δέν μπορούσαν νά συμπεράνουν αν ο πλανήτης οδηγείται σέ θέρμανση ή ψύξη. Θυμάμαι αυτά πού δίδασκε ο καθηγητής οικολογίας Μιχ. Καρανδεινός στήν τότε ΑΓΣΑ καί νύν ΓΠΑ: Η επιστημονική υπόθεση τής συμβολής τού ανθρωπογενώς αυξανομένου CO2 ως αερίου τού θερμοκηπίου, στήν αύξηση τής θερμοκρασίας τού πλανήτη, αντισταθμιζόταν από τήν ερημοποίηση, τήν αποψίλωση τών δασών καί τά μεγάλα τεχνικά έργα, πού αυξάνουν τήν ανακλαστικότητα (albido) τού πλανήτη στίς ηλιακές ακτίνες.

Τότε ήταν απλά μία επιστημονική υπόθεση καί τίποτε άλλο!

Αλλ’ εξαίφνης στίς αρχές τής δεκαετίας τού 90, έρχονται μηνύματα από παντού, (μέσα ενημέρωσης, ακόμα καί από τά σχολικά εγχειρίδια στήν τρέχουσα δεκαετία), περί τού σεναρίου τής υπερθέρμανσης! Σκέφτηκα καλοπροαίρετα ότι η «επιστήμη απεφάνθη»! Άρχισα λοιπόν νά διαδίδω (καί νά διδάσκω στούς μαθητές μου) τήν «επιστημονική γνώση», έστω καί αν στήν υποτιθέμενη αλυσίδα αιτίου-αιτιατού: (μεγαλύτερη «παραγωγή» CO2 a αύξηση τής θερμοκρασίας a λιώσιμο πάγων a άνοδος στάθμης θάλασσας a πλημμύρες παρακτίων περιοχών aa(;) ακραία καιρικά φαινόμενα a φυσικές καταστροφές), η συνεπαγωγή πρός τά ακραία καιρικά φαινόμενα δέν μού ήταν κατανοητή. Τώρα γνωρίζω (από ιστορικές πηγές, πού ανέφερα παραπάνω) ότι έστω καί μία αξιοσημείωτη αύξηση τής θερμοκρασίας δέν σημαίνει κατ’ ανάγκην καταστροφές, πλημμύρες κτλ.

Κάποια στιγμή άρχισα νά συνδέω πληροφορίες όπως α) ότι ο Αλ Γκόρ, ο σφαγέας τών Βαλκανίων, αποφάσισε νά σώση τόν πλανήτη καί πήρε καί βραβείο Νόμπελ γιά αυτό, β) ὅτι θεσπίζονται φόροι διοξειδίου τού άνθρακα παντού, γ) τό τελευταίο σκάνδαλο, πρίν τήν σύνοδο τής Κοπεγχάγης, τού «μαγειρέματος» τών τιμών τών κλιματικών μετρήσεων, ώστε νά είναι συμβατές μέ τό σενάριο τής υπερθέρμανσης, όπως βγήκε στήν δημοσιότητα από τήν κλοπή τών e-mails, πού αντήλασσαν μεταξύ τους οι «αρμόδιοι φορείς». Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι ουδείς επιστήμονας μού είχε αποδείξει τήν ορθότητα τών ισχυρισμών περί ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης.

Νά σημειώσω εδώ ότι η IPCC καί τά «παπαγαλάκια» της ακολουθούν τήν λογική τού Γκαίμπελς: Πές, πές, πές τό ίδιο πράγμα χιλιάδες φορές, ώστε τελικά ένα ψέμμα θά γίνη πιστευτό ως αλήθεια.

Άρα, ελλείψει επαρκών αποδείξεων, βρισκόμαστε πίσω στήν προβληματική τής δεκαετίας τού 80, πού η υπερθέρμανση ήταν απλώς μία επιστημονική υπόθεση.

3) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ας αρχίσουμε λοιπόν νά εξετάζουμε αν στέκει αυτή η υπόθεση, εξετάζοντας τόν ρόλο τού CO2 ως αερίου τού θερμοκηπίου. Τό CO2 αποτελεί τό 0,2-0,3% τής ατμόσφαιρας. Ο ρόλος του ως αερίου τού θερμοκηπίου είναι ΑΜΕΛΗΤΕΟΣ, αν τόν συγκρίνουμε μέ τήν συγκέντρωση σέ υδρατμούς καί κυρίως τών νεφών. Αυτό αποσιωπείται εντέχνως. (Από τήν εμπειρία μας όλοι γνωρίζουμε ότι κατά τήν διάρκεια μίας ανέφελης νύχτας κάνει τσουχτερό κρύο, ενώ μία νεφοσκεπής είναι πιό «γλυκειά»). Άρα τά νέφη παίζουν τεράστιο ρόλο σέ σχέση μέ τό αμελητέο κλάσμα πού είναι τό CO2. Από τό παραγόμενο, μάλιστα, CO2, ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από τήν ανθρώπινη δραστηριότητα. Τό μεγαλύτερο ποσοστό προκύπτει από τήν συνολική αναπνευστική δραστηριότητα τών εμβίων όντων καί δή τής μάζας τού πλαγκτόν στούς ωκεανούς, αλλά καί πιθανόν από γεωλογικούς παράγοντες. Έτσι ασχολούμαστε μέ... τρίχες κατ’ ουσίαν, αν συγκρίνουμε τήν «βαρύτητα» τού νερού τής ατμόσφαιρας μέ αυτήν τού CO2. Μία μελέτη πού βρήκα στήν έρευνά μου γιά τήν αλήθεια τού θέματος, επισημαίνει τήν «λάθος αντίληψη» σχετικά μέ τό φαινόμενο τού θερμοκηπίου:

Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics. Authors: Gerhard Gerlich, Ralf D. Tscheuschner

Όποιος ενδιαφέρεται, θά τήν βρή στό διαδίκτυο.

Αλλά ας πάρουμε τό θέμα πιό «πρακτικά-απλοϊκά». Γιά νά καταλάβη κάποιος ότι ουσιαστικά «ψειρίζουμε τήν μαϊμού», ασχολούμενοι μέ τό CO2, σάς καλώ νά σκεφτείτε τό εξής απλοϊκό μοντέλο: Έχουμε ένα θερμοκήπιο πού αποτελείται από 1000 πλακίδια στήν οροφή του, όπου τά 780 πλακίδια αφορούν στό άζωτο (78% τών μορίων τής ατμόσφαιρας), τά 210 πλακίδια αφορούν στό οξυγόνο καί μόνο τά 2-3 από αυτά είναι τό CO2. Μπορούν αυτά τά δύο ή τρία πλακίδια τού CO2 νά επηρεάσουν τό ισοζύγιο τής ενέργειας τού θερμοκηπίου; Η απάντηση είναι φανερή...! ΟΧΙ.

Ας επανέλθουμε στό παράδειγμα μέ τά δύο πλακίδια στά χίλια στήν οροφή ενός θερμοκηπίου. Τό CO2 απορροφά απ’ όλο τό εκπεμπόμενο φάσμα υπέρυθρης ακτινοβολίας, (απλοϊκά: ζέστης), τήν οποία εκπέμπει τό έδαφος, αφού αυτό θερμανθή από τόν ήλιο, μόνο σέ τρείς στενές περιοχές τού φάσματος. Η υπόλοιπη ακτινοβολία τού φάσματος διαφεύγει ελεύθερα. [Η υπέρυθρη ακτινοβολία περιλαμβάνει μήκη κύματος λ 0,78-1000μm ή εκφραζόμενα καλύτερα σέ κυματαριθμούς ν από 12800-10]. Λοιπόν από όλα αυτό τό φάσμα, τό CO2 απορροφά σέ στενές περιοχές ν=667, 1340 (φάσμα Raman) καί 2350. Μόνο τό 8% τής προσπίπτουσας στό CO2 υπέρυθρης ακτινοβολίας απορροφάται καί κατόπιν επανεκπέμπεται ως ακτινοβολία μέλανος σώματος, ανάλογα μέ τήν θερμοκρασία του. Καταλαβαίνει κάποιος ότι δέν λειτουργεί τό σύστημα μέ τήν λογική τής «ανάκλασης», όπως μάς έχουν κάνει νά πιστεύουμε διά τής μεθόδου Γκαίμπελς...

ΚΑΙ ΕΓΩ (ως επιστήμονας υποτίθεται) ΕΧΑΥΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΕ ΤΑΞΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΞΕΡΑ!

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: Στήν περίπτωση πού μελετάμε, έχουμε απορρόφηση από ένα αμελητέο κλάσμα αερίων 0,2%, τού 8% τής προσπίπτουσας σέ αυτό υπέρυθρης ακτινοβολίας καί τήν επανεκπομπή της. Μπορώ νά παρομοιάσω τήν διαδικασία «απώλειας θερμότητος» από τήν γή μέ ένα ποτάμι πού όταν βρίσκει ένα εμπόδιο πάει από δίπλα ή αναγκάζεται νά ασκήση μεγαλύτερη πίεση ώστε νά υπερνικήση τήν αντίσταση, όχι όμως σάν έναν καθρέφτη πού ανακλά πίσω τίς ακτίνες.

Άλλωστε καί σύμφωνα μέ τόν δεύτερο νόμο τής θερμοδυναμικής δέν μπορεί νά συνεχίση νά θερμαίνεται επ’ άπειρον μία περιοχή, ενώ μιά άλλη είναι ψυχρότερη. Είναι μοιραίο νά αποκατασταθή η ισορροπία. Η εισερχόμενη ακτινοβολία θά ισορροπήση καί θά εξισωθή μέ τήν εξερχόμενη.

Καμπύλη συσχέτισης CO2- θερμοκρασίας

Ας προσπαθήσουμε τώρα νά ερμηνεύσουμε τήν συσχέτιση τών καμπυλών θερμοκρασίας μέ τήν συγκέντρωση τού CO2 στήν ατμόσφαιρα. Κατ’ αρχάς πολύ πονηρά έχουν αρχίσει νά παρουσιάζουν στοιχεία γιά τήν θερμοκρασία τού πλανήτη από τό 1700 περίπου οπότε καί ήταν μιά εποχή «μικρών παγετώνων». Είναι η εποχή πού ανέφερα ότι ήταν πολύ ψυχρή καί... έκαναν πατινάζ στόν Τάμεση. Λογικά η θερμοκρασία, έκτοτε, αυξάνει, οπότε τό παρουσιάζουν σάν αποτέλεσμα τής βιομηχανικής εποχής.

[Όσο κι αν έψαξα στό διαδίκτυο νά βρώ καί νά αναρτήσω τήν «κλασσική» καμπύλη συσχέτισης θερμοκρασίας – CO2 που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια η ΙPCC, δέν τήν βρήκα. Προφανώς τήν ...αποκαθήλωσαν διότι δέν πείθει πλέον. Οπότε βρήκα μία παρόμοια αλλά μέ στοιχεία από τό 1832 καί εξής].

Πιστεύω ότι η σχέση CO2-θερμοκρασίας είναι σχέση αποτελέσματος - αιτίου (καί σέ καμμία περίπτωση τό αντίθετο, όπως διατείνεται η ΙPCC). Η βιολογία μάς λέει ξεκάθαρα ότι αυξανομένης τής θερμοκρασίας αυξάνεται η αναπνευστική δραστηριότητα, άρα καί τό παραγόμενο CO2. Έτσι εξηγείται η συσχέτιση, καί μάλιστα μέ μία μικρή χρονική υστέρηση. Βεβαίως στό ζήτημα εμπλέκονται πολλές παράμετροι (όπως η διαλυτότητα τού CO2 στούς ωκεανούς, πού είναι αντίστροφη μέ τήν αύξηση τής θερμοκρασίας), οπότε τό πράγμα είναι περίπλοκο.


Αξίζει νά αναφέρουμε δύο λόγια γιά τά κλιματικά μοντέλα, πού χρησιμοποιούν καταστροφολογικά οι αρμόδιοι τής ΙPCC. Όταν δέν γνωρίζουμε πλήρως τήν γενεσιουργό αιτία ενός φαινομένου καί όλες τίς παραμέτρους πού τό συνιστούν, (όπως στό ζήτημα τού κλίματος πού συζητούμε) δέν έχει νόημα νά φτιάχνουμε μοντέλα, γιατί βγάζουν άλλα αντ’ άλλων.

Πιστεύω ότι η βασική αιτία τών διακυμάνσεων τής μέσης θερμοκρασίας τής γής ανά τούς αιώνες οφείλεται ...στό μεγαλύτερο ουράνιο σώμα γύρω από τό οποίο βρισκόμαστε σέ τροχιά...

Ανεξαρτήτως εάν τά επιχειρήματά μου είναι πειστικά ή όχι, σάς καλώ νά ερευνήσετε μόνοι σας τό θέμα καί νά μήν πείθεστε από διαφημίσεις τύπου «ώρα τής γής» μέ σβήσιμο τών φώτων, πού είναι γελοιότητες γιά νά προκαταλαμβάνουν συναισθηματικά τίς μάζες.

Δέν ήταν σκοπός τό κείμενο αυτό νά έχει τήν δομή επιστημονικού άρθρου, αφού στόχος του ήταν η ενημέρωση.

Με Τοροσίδη η πρώτη νίκη της ΕθνικήςΜε «χρυσό» γκολ του Βασίλη Τοροσίδη, η Εθνική πέτυχε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2012.

Ετσι, η ομάδα του Σάντος αναπτέρωσε τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.Το τελικό 1-0 επί της Λετονίας, κρίνεται απόλυτα δίκαιο.

Το ματς στο «Καραϊσκάκη» ήταν μέτριο σε επίπεδο θεάματος. Ηταν φανερό πως οι παίκτες της Ελλάδας είχαν μεγάλο άγχος, γιατί αν δεν έπαιρναν τους βαθμούς από τους Λετονούς, μάλλον θα έλεγαν «αντίο» στην υπόθεση πρόκριση.

Στο 57', λοιπόν, ο Τοροσίδης άρχισε την επέλασή του από τη θέση του δεξιού μπακ. Αλλαξε τη μπάλλα με τον Κατσουράνη και την κατάλληλη στιγμή έπιασε ένα έξοχο φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό. Το 1-0 ήταν γεγονός! Και οι βαθμοί της νίκης, βαθμοί που τόσο είχε ανάγκη η Εθνική, μπήκαν στο σακούλι.

Κατά τα λοιπά, η ενδεκάδα του Σάντος δημιούργησε φάσεις, έκανε ευκαιρίες, έδειξε όμως πρόβλημα στο γκολ. Στο 27' θα μπορούσε να δοθεί πέναλτυ από τον Ιταλό ρέφερι Νταμάτο, αλλά τελικά χρεώθηκε με κάρτα ο Τοροσίδης για θέατρο.

Μετά το γκολ όλα είχαν κριθεί. Τι έμεινε; Η πρώτη εμφάνιση του Φετφατζίδη με τη φανέλα της Εθνικής και φυσικά, η αποθέωση που γνώρισε ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο αρχηγός συμπλήρωσε 100 παρουσίες με τη φανέλα της Εθνικής, τιμήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα και όλοι στο Νέο Φάληρο τον χειροκρότησαν θερμά για τη μεγάλη προσφορά του.

Διαιτήτευσε ο Νταμάτο.

Κίτρινες: Τοροσίδης, Βερπακόφσκις, Ζιγκάγιεφς.

Ελλάδα: Σηφάκης, Τοροσίδης, Τζαβέλλας, Παπασταθόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Τζιόλης, Κατσουράνης, Σαμαράς, Καραγκούνης (89' Καφές), Νίνης (83' Φετφατζίδης), Μήτρογλου (78' Σαλπιγγίδης).

Λετονία: Βάνινς, Κλάβα, Αστάφιεφς, Λάιζανς(82' Βερεπλότκινς), Ιβάνοφς, Καούνα, Βερπακόφσκις , Ρούμπινς(66' Ζιγκάγιεφς), Ζίρνις, Γκόρις, Ρούσεφς(74' Κάρλσονς).

Την Κυριακή η ημερομηνία θα είναι 10.10.10. Τυχαίο;10/10/10 θα γράψουν την Κυριακή τα ημερολόγιά μας, κάτι που συμβαίνει μόνο κάθε εκατό χρόνια!Με αφορμή αυτό το γεγονός, σας παρουσιάζουμε την σημασία του αριθμού 10 στην αριθμολογία.

Για τον Πυθαγόρα ο αριθμός 10, η "Δεκάς", ήταν "ο τελειότερος όλων των αριθμών", αφού εμπεριέχει όλους τους υπόλοιπους!

Αντιστοιχούσε στο σύνολο των νόμων της φυσικής που κράτησαν το σύμπαν ενωμένο και ταυτιζόταν με τον ουρανό, τον κόσμο και τη μοίρα.

Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, ο αριθμός 10 σχημάτιζε ένα ισοσκελές τρίγωνο, την ονομαζόμενη "δεκαδική τετρακτύς " η οποία θεωρούνταν...

"πηγή της αιώνιας φύσης". Κύριο χαρακτηριστικό της τετρακτύος (στην εικόνα) είναι ότι το άθροισμα των κουκίδων της, ξεκινώντας με βάση το 1 και προσθέτοντας τους αρχέτυπους αριθμούς από τη βάση μέχρι την κορυφή, μας δίνει τον αριθμό δέκα:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

Παρατηρώντας την προσεχτικά θα δείτε επίσης ότι αποτελείται από δέκα ισόπλευρα τρίγωνα, το μεγάλο εξωτερικό και εννιά εσωτερικά. Το γεγονός ότι "η τετράς τίκτει την δεκάδα", το ερμήνευαν ως σύμβολο της απόλυτης αλήθειας αφού η δεκάδα είναι η βάση του δεκαδικού συστήματος. Θεωρούσαν λοιπόν πως η "ιερή τετρακτύς της δεκάδας", ήταν το σύμβολο των άγνωστων μυστικών του σύμπαντος.

Την Κυριακή το ημερολόγιο θα δείξει 10.10.10, κάτι που ερμηνεύεται από πολλούς ως "καλός οιωνός" και σπεύδουν να το αξιοποιήσουν με κάθε τρόπο. Στην Αυστραλία για παράδειγμα αναμένεται ρεκόρ γαμήλιων τελετών αφού εκατοντάδες ζευγάριαπου ενδιαφέρονται για την αριθμολογία, επέλεξαν να συνδυάσουν το γάμο τους με τα τρία δεκάρια! Για άλλους πάλι, αποτελεί απλώς μία σύμπτωση που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα!
pyles.tv

Βρέθηκε «χαμένο» έργο του Βιβάλντι

Βρέθηκε «χαμένο» έργο του Βιβάλντι


Δεν έχουν βρεθεί ακόμα τρία κοντσέρτα του συνθέτη

Ανάμεσα στα έγγραφα της οικογένειας του Μαρκησίου του Λόθιαν που φυλάσσονταν στα Κρατικά Αρχεία της Σκωτίας εντοπίστηκε το κονσέρτο για φλάουτο Il Gran Mogol.τον Αντριου Γούλεϊ, ερευνητή του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του έργου θα γίνει στο συναυλιακό κέντρο του Περθ, τον Ιανουάριο του 2011.

Ωστόσο, παραμένουν «χαμένα» ακόμα τρία κονσέρτα που συνέθεσε ο ιταλός μουσικός και συγκεκριμένα τα έργα «La Francia», «La Spagna» και «L'Inghilterro».

Ημερομηνία τρόμος

Την ερχόμενη Κυριακή το ημερολόγιο θα γράψει 10/10/10 και ήδη έχουν αρχίσει οι φήμες για μεγάλα προβλήματα στο διαδίκτυο και στα συστήματα πληροφορικής. Το γκρουπ στο Facebook και οι ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν
Φήμες έχουν κυριεύσει τον χώρο του διαδικτύου ότι αναμένεται να χτυπήσει ένας νέος ιός τους υπολογιστές με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή.
Τη Κυριακή είναι η κομβική ημερομηνία που έχει ιντριγκάρει τους επίδοξους χάκερ: 10/10/10 μια συμμετρία στην ημερομηνία που έχει ξανασυμβεί μόλις μια φορά τα τελευταία 10 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι έτσι μέχρι το 2012.
Η ημερομηνία έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε αρκετά προληπτικά άτομα, τα οποία φοβούνται ότι είτε το ημερολόγιο του υπολογιστή τους θα τρελαθεί είτε ένας νέος καταστροφικός ιός θα κάνει την εμφάνισή του.
Μάλιστα υπάρχει και σελίδα στο Facebook, με τίτλο "Θα λειτουργεί άραγε ο ηλεκτρονικός μου υπολογιστής στις 10/10/10 και ώρα 10:10;".
"Τέτοιες ιστορίες με παρόμοιες ημερομηνίες συμβαίνουν χρόνια τώρα και δεν είναι περίεργο που ο κόσμος σιγομουρμουρίζει τέτοια πράγματα" αναφέρει ο Γκράχαμ Κλούλει ειδικός στα θέματα ασφαλείας υπολογιστών.
Ωστόσο υπογραμμίζει ότι με 60.000 νέα κακόβουλα λογισμικά που ανακαλύπτονται κάθε μέρα οι χρήστες πρέπει να προσέχουν κάθε μέρα.
Όπως αναφέρει, στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπήρχε ο φόβος για την Παρασκευή και 13, ενώ έφταναν στο σημείο οι ειδικοί να συμβουλεύουν την άμεση αλλαγή της ημερομηνίας στον υπολογιστή τους περνώντας στην επόμενη μέρα σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι.
Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος φόβος για απειλή νέου ιού ήταν το 2000 όταν οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι τα ψηφιακά ρολόγια δεν θα λειτουργούσαν σωστά αν και κάτι τέτοιο δε συνέβη.