Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Όργια διαιτησίας κατά του Ολυμπακού...

Σαρωτικές αλλαγές εν όψει για το ασφαλιστικό των στρατιωτικών

Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο του νέου νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών

Σαρωτικές αλλαγές εν όψει για το ασφαλιστικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Καθιέρωση 35 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας για συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Θεσπίζεται παράλληλη επετηρίδα και τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών των αξιωματικών. Δυσμενείς αλλαγές θα υπάρξουν και για τους στρατιωτικούς που λαμβάνουν σύνταξη, αλλά συνεχίζουν την εργασία σε άλλο τομέα.

Την έναρξη των αλλαγών στο ασφαλιστικό καθεστώς για τους στρατιωτικούς σηματοδοτεί ο νόμος περί... ιεραρχίας και προαγωγών τον οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί στρατιωτική επιτροπή και έχει ενσωματώσει τροποποιήσεις στο σχετικό σχέδιο νόμου που συνέταξε (το αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος) και παρέδωσε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Εκτιμάται πώς μέχρι την κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση (υπολογίζεται εντός Ιουνίου) θα συμπεριληφθούν ή τροποποιηθούν διατάξεις για εναρμόνιση του ασφαλιστικού των στρατιωτικών, στο μέτρο του επιτρεπτού, με αυτό των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων.

Το σχέδιο νόμου πάντως που έχει συνταχθεί ανατρέπει άρδην το υφιστάμενο καθεστώς (νόμος 2439/1996) με αποτέλεσμα να θιγούν τα 135.000 στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και χιλιάδες ακόμη υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Κι αυτό γιατί αυξάνεται η παραμονή στο στράτευμα κατά τουλάχιστον μία 5ετία, μειώνεται ο μισθός λόγω της αύξησης των χρόνων παραμονής στον ίδιο βαθμό και περιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές, εξαιτίας του καταληκτικού βαθμού αποστρατείας και της παράλληλης επετηρίδας στην οποία θα εισέρχονται όσοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις για την ανέλιξή τους στην ιεραρχία.

Υπολογισμός 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας

Βασική αρχή του σχεδίου νόμου είναι η 35ετία πραγματικής υπηρεσίας και όχι η 35ετία ως υποχρέωση της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει πως τα πέντε πλασματικά χρόνια τα οποία προστίθενται μαζί με τα τέσσερα της φοίτησης στη σχολή και υπολογίζονται σήμερα για τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα 25 χρόνια δεν θα ισχύουν. Δεν αποκλείεται επίσης στην 35ετία να υπολογίζονται τα δύο από τα τέσσερα χρόνια φοίτησης, παρότι στο σχέδιο νόμου φέρεται να υπολογίζεται όλη η διάρκεια των σπουδών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται η παρακάτω υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμοδίων Γενικών Επιτελείων. Συγκεκριμένα, εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας συνυπολογίζεται και ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την εκάστοτε νομοθεσία χρόνος σπουδών στα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού ή αναγνωρισμένα του εξωτερικού, εφόσον το ληφθέν πτυχίο αποτέλεσε προϋπόθεση για την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σημειώνεται πως σήμερα οι στρατιωτικοί καθιερώνουν δικαίωμα σύνταξης στα 25 χρόνια υπηρεσίας (15 πραγματικά), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 4 χρόνια φοίτησης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η 35ετία επιτυγχάνεται και με αύξηση των χρόνων παραμονής στο βαθμό για την προαγωγή στον επόμενο. Βάσει του σχεδίου νόμου προβλέπεται:
Ανθυπολοχαγός - 3 χρόνια
Υπολοχαγός - 5 χρόνια
Λοχαγός - 6 χρόνια
Ταγματάρχης - 6 χρόνια
Αντισυνταγματάρχης - 6 χρόνια
Συνταγματάρχης - 4 χρόνια
Ταξίαρχος - 2 χρόνια
Υποστράτηγος - 1 χρόνο


Αύξηση ορίων ηλικίας

Παράλληλα με τα χρόνια παραμονής αυξάνονται και τα όρια ηλικίας κατά τα οποία οι αξιωματικοί κρίνονται απαραιτήτως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι. Βέβαια, το όριο ηλικίας ισχύει σε περίπτωση και για τα στελέχη που δεν έχουν προηγουμένως συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας για την έξοδό τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ειδικά για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, κτηνίατρους, ψυχολόγους, νοσηλευτικής στους βαθμούς του συνταγματάρχη, του ταξιάρχου και του υποστράτηγου και αντίστοιχων των άλλων δύο κλάδων, τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 5 επιπλέον χρόνια. Επίσης, για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος αυξάνονται επιπλέον κατά 5 χρόνια τα όρια ηλικίας.
Ανθυπολοχαγός - 53 χρόνων
Υπολοχαγός - 54 χρόνων
Λοχαγός - 55 χρόνων
Ταγματάρχης - 57 χρόνων
Αντισυνταγματάρχης - 58 χρόνων
Συνταγματάρχης - 60 χρόνων
Ταξίαρχος - 61 χρόνων
Υποστράτηγος - 62 χρόνων
Αντιστράτηγος - 63 χρόνων
Στρατηγός - 65 χρόνων


Παράλληλη επετηρίδα

Οι αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, τίθενται εφόσον το επιθυμούν ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων. Στο σημείο αυτό δηλαδή έρχεται η παράλληλη επετηρίδα, προκειμένου να τους καλύψει έως τη συμπλήρωση της 35ετίας.

Στην παράλληλη επετηρίδα θα περνούν και οι αξιωματικοί με τη διαδικασία της «κατ’ απόλυτον εκλογή».

Προακτέοι «κατ’ απόλυτον επιλογή» θα κρίνονται οι αξιωματικοί βαθμού ταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχα των άλλων κλάδων, εφόσον συγκεντρώνουν σε βαθμό εξαίρετο ουσιαστικά προσόντα, έχουν με τον ίδιο βαθμό αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία και ασκήσει τα διοικητικά και ειδικής υπηρεσίας καθήκοντά τους και έχουν ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εμπειρία και ικανότητα που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε.).

Προακτέοι «κατ’ απόλυτον επιλογή» θα κρίνονται και οι συνταγματάρχες πληρώντας επιπροσθέτως των δύο προηγούμενων βαθμών την προϋπόθεση της αποφοίτησης από την Ανώτατη Σχολή Πολέμου με εξαίρετο βαθμό και ως ενισχυτικά προσόντα πανεπιστημιακή μόρφωση και γνώση ξένων γλωσσών.

Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι απαραίτητη για τους αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων Μάχης του Στρατού Ξηράς, Μάχιμους και Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού και Ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας, και ενισχυτική για τους αξιωματικούς Σωμάτων, ειδικοτήτων και Κοινών Σωμάτων, εφόσον κατά τη σταδιοδρομία τους ως αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέμου.

Στόχος της παράλληλης επετηρίδας είναι η ανάδειξη στην ιεραρχία στελεχών με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιχειρησιακές ικανότητες. Ωστόσο, το σημείο αυτό είναι και το πλέον επικίνδυνο, καθώς είναι υποκειμενικός ο τρόπος που χαρακτηρίζονται τα προσόντα των προς προαγωγή στελεχών. Κάτι που ενδέχεται να ανοίξει χορό προσφυγών στη Δικαιοσύνη, εάν και εφόσον εφαρμοσθεί από σημερινούς αξιωματικούς.

Η βαθμολογία των υποχρεωτικών σχολείων για τους μόνιμους αξιωματικούς είναι:
Εξαίρετα – 19-20 ή 95-100%
Λίαν Καλώς – 16-18,99 ή 80-94,99%
Καλώς – 12-15,99 ή 60-79,99%
Μετρίως – 10-11,99 ή 50-59,99%
Αποτυχών – 0-9,99 ή 0-49,99%


Οι αξιωματικοί που αποφοιτούν από σχολές εξωτερικού αντίστοιχες με σχολές ή σχολεία εντός τα οποία καθορίζονται με Π.Δ. αποκτούν τα ίδια προσόντα. Η ισοτιμία των ανωτέρω σχολών καθώς και η αντιστοίχηση των βαθμολογιών καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν γνωματεύσεως του ΣΑΓΕ. Αντίστοιχη βαθμολογία ισχύει και για τα ουσιαστικά προσόντα των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταβατικές διατάξεις

- Οι ανθυπασπιστές που προέρχονται από υπαξιωματικούς, απόφοιτους των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και έχουν συμπληρώσει το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους ή το συνολικό μέγιστο χρόνο ως υπαξιωματικοί - αξιωματικοί κατόπιν παραγωγικών εξετάσεων και ανθυπασπιστές που δεν πέτυχαν στις προαγωγικές εξετάσεις αλλά έχουν συμπληρώσει 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας μπορούν να προάγονται σε αξιωματικό μετά την παρέλευση έξι χρόνων και εφόσον με την ισχύ του παρόντος νόμου προάγονται στο βαθμό του ανθυπασπιστή.

- Για τους αξιωματικούς των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου, ισχύει ο ανώτερος βαθμός εξελίξεως, τον οποίο προέβλεπε ο Ν.2439/96 σε όσες περιπτώσεις με το σχέδιο νόμου επέρχεται υποβιβασμός αυτού.

- Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου (εφόσον ψηφιστεί) συνταγματάρχες, καθώς και αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων που θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2011, δύναται να προαχθούν στο βαθμό του ταξιάρχου και αρχιπλοιάρχου με τη συμπλήρωση 3 χρόνων παραμονής στο βαθμό.

- Η βαθμολογία «εξαίρετα» των υποχρεωτικών σχολείων και ουσιαστικών προσόντων αντιστοιχούν με τη βαθμολογία «άριστα» και «εξαίρετα» των αντίστοιχων άρθρων του Ν.2439/1996 για όσους αξιωματικούς έχουν αποφοιτήσει ή εξακολουθούν να φοιτούν και έχουν αξιολογηθεί με αυτά κατά την ψήφιση και δημοσίευση του σχεδίου νόμου.

Αξιωματικοί που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας μέχρι την ψήφιση του σχεδίου νόμου και τη δημοσίευσή του διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2439/1996.

Στη γενική ειδικότητα των ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων και φαρμακοποιών του Υγειονομικού Σώματος εντάσσονται ύστερα από αίτησή τους οι αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν το βαθμό του λοχαγού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίων ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και φαρμακευτικής σχολής. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας οδοντιάτρων που επιθυμούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των ιατρών του Υγειονομικού Σώματος. Οι εντασσόμενοι διατηρούν το βαθμό που έφεραν, τη μεταξύ τους αρχαιότητα και τίθενται στην αντίστοιχη επετηρίδα μετά τον τελευταίο ομοιόβαθμό τους κατά το χρόνο εντάξεώς τους.

Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του σχεδίου νόμου (εφόσον ψηφιστεί) δεν είναι δυνατό από την εφαρμογή αυτών να λαμβάνουν συνολικές γενικά αποδοχές, λιγότερες από αυτές που ελάμβαναν προ της εφαρμογής του.

Τυχόν διαφορά που θα προκύπτει, θα χορηγείται ως προσωρινό επίδομα, που θα καλύπτεται από βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή.

Αναστέλλεται μέχρι τα 55 η χορήγηση σύνταξης για όσους ολοκληρώνουν νωρίτερα τη σταδιοδρομία τους και επιλέγουν να πιάσουν νέα δουλειά

Ποιες περιοριστικές διατάξεις επεκτείνονται και σε βάρος των προερχομένων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και γενικότερα το δημόσιο τομέα

Την επέκταση των ρυθμίσεων αναστολής ή -στην καλύτερη περίπτωση- περικοπής των συντάξεων για τους απόστρατους και γενικότερα τους πρώην ένστολους και το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου (ΝΠΔΔ) περιλαμβάνει το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, το οποίο παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες η κυβέρνηση.

Όπως είχε αποκαλύψει ο Ελεύθερος Τύπος, από πέρυσι τον Νοέμβριο, η ρύθμιση που πρόκειται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο από τη Βουλή θα προκαλέσει τη μείωση ή ακόμη και την παύση της καταβολής των συντάξεων για όλους τους απόμαχους της εργασίας, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν να απασχολούνται με νόμιμη αμοιβή και ασφάλιση. Το μέτρο αυτό μέχρι στιγμής ισχύει μόνο για τους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα.

Πιο αναλυτικά, στο προσχέδιο αναφέρεται ότι «οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, καθώς και όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με βάση τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, που αναλαμβάνουν εργασία», μετά την ψήφιση του επικείμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό θα υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

1) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

2) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ημερομισθίων θα προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια, όπως αυτά θα διαμορφώνονται κάθε φορά.

Σήμερα το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται στα 30,03 ευρώ. Άρα η περικοπή του 70% θα υφίσταται για το τμήμα της σύνταξης το οποίο υπερβαίνει τα 900,1 ευρώ.

3) Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους θα περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται από το πλαφόν αυτό και πάνω κατά 70%.

Ποιες περικοπές θα υφίστανται όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα μετά τη συνταξιοδότηση

Οι απόμαχοι οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) θα υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων θα υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (1.981,1 ευρώ), όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που θα υπερβαίνει αυτό το όριο θα περικόπτεται.

Πώς θα χρησιμοποιείται χρόνος ασφάλισης μετά τη σύνταξη

Όσοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από το φορέα που συνταξιοδοτούνται ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης θα γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας).

Ο Μέγας Αλέξανδρος επελαύνει στο Λούβρο


Συνολικά 668 έργα και ένα αντίγραφο ψηφιδωτού από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κι όλες τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας θα ταξιδέψουν στο κορυφαίο μουσείο, προκειμένου να παρουσιαστούν στην κεντρική αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Λούβρου από τον ερχόμενο Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο του 2011. Και έχει σημασία που η περιοδική έκθεση «Αρχαία Μακεδονία. Στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» θα παρουσιαστεί στη γαλλική πρωτεύουσα. Γεγονός είναι ότι η θεματολογία της εντοπίζεται στον Φίλιππο Β΄ και τον Μ. Αλέξανδρο, ωστόσο οι επισκέπτες της θα δουν τον πλούτο όλης της Μακεδονίας και των βασιλέων της. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί σε τόσο μεγάλη έκταση η Μακεδονία, από τους μυκηναϊκούς χρόνους ώς την........
ύστερη αρχαιότητα. Επειτα από 93 χρόνια

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι για πρώτη φορά θα δούμε σύνολα που είχε ανασκάψει η Συμμαχική Στρατιά της Ανατολής και είχαν παραμείνει ορισμένα στη Θεσσαλονίκη κι άλλα ταξίδεψαν στο Μουσείο του Λούβρου από τα τέλη του 19ου – αρχές του 20ού αιώνα. Πολλά από τα γλυπτά και τις επιγραφές των ενοτήτων βρίσκονται στο μουσείο, όπως της περίφημης Στοάς των Ειδώλων (οι γνωστές Μαγεμένες). Μάλιστα, για την ενίσχυση του μουσειολογικού σκεπτικού της έκθεσης θα συμπεριληφθούν και άλλα έργα που φυλάσσονται στο Λούβρο και σχετίζονται με το θέμα, τα οποία προέρχονται από γαλλικές ανασκαφές πριν από την απελευθέρωση της πόλης. Εκθέματα που προέρχονται από τον ίδιο τάφο ταυτίστηκαν και θα ενωθούν έστω προσωρινά, για πρώτη φορά, ύστερα από 93 χρόνια.

Δύο χρόνια ετοιμάζεται η έκθεση, που θα πλαισιωθεί από ταινία μιας ώρας, προβάλλοντας χώρους της αρχαίας Μακεδονίας και κυρίως αμετακίνητα αντικείμενα. Οσο για το Λούβρο, θα ανταποδώσει το 2012 στη Θεσσαλονίκη (έκθεση των πέντε μουσείων της), με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωσή της. Η έκθεση που ετοιμάζει το Λούβρο διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: «Η ανακάλυψη της αρχαίας Μακεδονίας» (παρουσιάζονται τα πρώτα βήματα της έρευνας των πρωτοπόρων Heuzey και Daumet σε Βεργίνα και Πύδνα (1861) και η δράση των μεγάλων Ελλήνων αρχαιολόγων: Ρωμαίου, Μπακαλάκη, Πέτσα, Ανδρόνικου, Βοκοτόπουλου), «Από την αχλύ της Ιστορίας στη διαμόρφωση του βασιλείου: η Μακεδονία από την εποχή του χαλκού έως τον 6ο αιώνα π.Χ.», «Η εξάπλωση του μακεδονικού βασιλείου: από τον Αλέξανδρο Α΄ έως τον Μ. Αλέξανδρο», «Η Μακεδονία μετά τον Αλέξανδρο», «Η μακεδονική κοινωνία», «Οι τέχνες στην κλασική και ελληνιστική Μακεδονία», «Θρησκεία, τελετουργία και ταφικές πρακτικές», «Ρωμαϊκή κυριαρχία».

Νωρίτερα πάντως, θα δούμε την επετειακή έκθεση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που ανοίγει στις 20 του μηνός (ένα χρόνο ακριβώς από τα εγκαίνια του μουσείου) και θα διαρκέσει ώς τον Ιανουάριο του 2011. Από το ΚΑΣ προχθές εγκρίθηκε και ο προσωρινός δανεισμός 15 αρχαίων έργων από τις συλλογές του Μουσείου της Στοάς του Αττάλου και του Νομισματικού, προκειμένου να παρουσιαστούν στην έκθεση «Περικλής Ξανθίππου». Κεντρικό της έκθεμα, η κεφαλή του Περικλή από το Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Στόχος της έκθεσης είναι να βοηθήσει στη σωστή κατανόηση της πολιτικής του Περικλή και της τέχνης του Φειδία, ώστε όταν ο επισκέπτης φτάσει στον τρίτο όροφο του μουσείου, στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, να είναι ιστορικά υποψιασμένος. Περιλαμβάνει αρχαιολογικά, επιγραφικά, νομισματικά και ιστορικά τεκμήρια όπως δικαστικά πινάκια, μολύβδινα σύμβολα δικαστηρίων, κληρωτήρια, όστρακα (το ένα έχει το όνομα του Κίμωνα που είχε οστρακιστεί) κ.ά. Εκθέματα που δείχνουν τις ανατρεπτικές αλλαγές οι οποίες έγιναν για την εφαρμογή της πρώτης Δημοκρατίας, επίσης την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της εποχής, τον έλεγχο της δημοσίων πιστώσεων για τον Παρθενώνα και το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς κ.ά. Οι ενότητες είναι οι εξής: πολιτικά αξιώματα, μισθοφόρος των δημοσίων λειτουργών, η δίκη του Φειδία, ο μονεταρισμός στην Αθήνα, η κυριαρχία της θάλασσας, από τη συμμαχία στην ηγεμονία, το πορτρέτο του Περικλή, το οικοδομικό πρόγραμμα της Αθήνας, η παρακαταθήκη και το τέλος.

Δείτε την εκτόξευση του Falcon 9Για όσους δεν πρόλαβαν να το δουν ζωντανά, δείτε video με την εκτόξευση του Falcon 9

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO


"Ισοκρατης"
"Το παρακατω κειμενο γραφτηκε πριν 2500 χιλ χρονια νομιζω οτι σημερα ειναι περισσοτερο επικαιρο απο ποτε (Ισοκράτης 436-338 π.Χ.) "Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας...
και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία"