Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Το τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της ενημέρωσης


«Τρεις νέες επαναστάσεις εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα: η γενίκευση της ψηφιακής τεχνολογίας, η απότομη πτώση του ενδιαφέροντος της νέας γενιάς για το γραπτό κείμενο και την ενημέρωση και η εγκατάλειψη της τελευταίας ως προνομιούχου μέσου υποδοχής και διαφήμισης, γεγονός που αφανίζει την κύρια πηγή εσόδων». Το ζήτημα είναι προφανές. το ζούμε κι εμείς στη δική μας κλίμακα, ενώ στο εξωτερικό έχει λάβει διαστάσεις τσουνάμι. Η κρίση του Τύπου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική,  και η φοβερή προέλαση του Διαδικτύου, αναλύει τεκμηριωμένα το ζήτημα της διαφήμισης που έχει ξεφύγει πια τόσο από τις εφημερίδες όσο κι από την τηλεόραση, καταλήγοντας σε ευπρόσωπα μνημόσυνα του παλαιού καθεστώτος. «Όταν ένας αναγνώστης εφημερίδας σε χαρτί πεθαίνει, δεν αντικαθίσταται από έναν νέο. 'Αραγε, για πόσο καιρό ακόμη θα υπάρχουν άνθρωποι που θα διαβάζουν εφημερίδες σε χαρτί; Ίσως για είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια». 

INNOVATOR 7 4POWER 920

@ home Audio - Video