Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Περιοδεία των Οικολόγων Πράσινων Καρδίτσας
Μένουμε Θεσσαλία, δίνοντας έμφαση στην ύπαιθρο, στην βιοκαλλιέργεια, την  ποιότητα και τα τοπικά προϊόντα.Επισημάνσεις του Τσόγκα Αριστοτέλη, Γεωπόνου Msc , Υποψηφίου για τις περιφερειακές εκλογές με τον συνδυασμό των Οικολόγων Πράσινων :  Μένουμε Θεσσαλία οικοΛΟΓΙΚΑ.
Μέλη του συνδυασμού των Οικολόγων πράσινων του Νομού Καρδίτσας, κάνοντας πράξη το κεντρικό σύνθημα του Περιφερειακού Συνδυασμού ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ οικοΛΟΓΙΚΑ επισήμαναν με στοχευμένες επισκέψεις τους τα κομβικά σημεία σε ότι αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Αρχικά λοιπόν και κατά τη διάρκεια της περιήγησης στον μοναδικό βιολογικό αγρό κηπευτικών της περιοχή μας που βρίσκεται στην περιοχή του Κόμπελου Καρδίτσας τονίστηκε  η σημασία της βιοκαλλιέργειας τόσο ως το πλέον υγιές και «αληθινό» μοντέλο άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας, όσο και ως λύση για τον καταναλωτή σε μια περίοδο που το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων είναι όσο ποτέ κρίσιμο.
Επόμενος σταθμός η τοπική αγορά του Μουζακίου (στην οποία παρατηρείται μια εξαιρετική για την περιοχή μας ανάπτυξη γύρω από τις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου), όπου έγιναν συναντήσεις με επιχειρηματίες και γεωργούς της περιοχής γύρω από  τα προβλήματα των συγκεκριμένων κλάδων. Εκεί τονίστηκε η αναγκαιότητα της επικράτησης ενός άλλου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα δίνει έμφαση στην αειφορία και την ποιότητα. Παράλληλα εντοπίστηκε η σημασία της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και ο κομβικός ρόλος που θα πρέπει να δοθεί στα τοπικά προϊόντα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε  πως στον τομέα αυτό δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία παρά τις εξαιρετικά ευνοϊκές για την περιοχή συνθήκες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση της περιοχής με «ξένα», μαζικής παραγωγής γεωργικά προϊόντα χωρίς αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατακλύζουν τις τοπικές αγορές «επιβάλλοντας» ένα λαθεμένο διατροφικό μοντέλο για εμάς και τα παιδιά μας.
Στη συνέχεια οι επισκέψεις συνεχίστηκαν στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα όπου έλαβαν χώρα συναντήσεις με επιχειρηματίες του «Συμφώνου Ποιότητας» και κατοίκους της περιοχής.
Εκεί λοιπόν τονίστηκαν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον οι οποίοι συνδέονται με την άναρχη τουριστική ανάπτυξη και την πίεση στην περιοχή εξαιτίας της αύξησης της επισκεψιμότητας, ενώ παράλληλα έγιναν και ορισμένες καταγγελίες.  Επιπλέον εντοπίστηκε η ανάγκη ενεργοποίησης κατάλληλων μηχανισμών οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο από την μια πλευρά αλλά και της τοπικής κοινωνίας από την άλλη στην κοινή δράση για την διαφύλαξη του οικοσυστήματος της περιοχής.
Παράλληλα  επισημάνθηκε η σημασία της ενεργοποίησης του «Συμφώνου Ποιότητας» για τις επιχειρήσεις της λίμνης Πλαστήρα και η υιοθέτηση κάποιων κοινά συμφωνηθέντων ποιοτικών χαρακτηριστικών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικοΛΟΓΙΚΗΣ σκέψης. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την άμβλυνση των φαινόμενων επιχειρηματικής και τουριστικής αναρχίας που παρατηρούνται στην περιοχή και  στην διατήρηση της φήμης της Λίμνης Πλαστήρα ως ένας εκ των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών για την χώρα μας. Τέλος τονίστηκε η σημασία που θα πρέπει να δοθεί στην σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την Φύση και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στην κατεύθυνση της παροχής «αληθινών εμπειριών» στους επισκέπτες σε αντιδιαστολή με το απλοϊκό και εντοπισμένο στην εφήμερη επιχειρηματική επιτυχία  τουριστικό μοντέλο του «καφέ και της ταβέρνας» το οποίο μέχρι σήμερα επικράτησε.
karditsanews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τη γνώμη σας...